כמה תתי מרחבים מקיימים את הדרישות?

יהי \mathbb{F} שדה סופי בעל שני איברים 0 ו-1.
כמה תתי מרחבים U של M_{2\times 2}(\mathbb{F}) מקיימים את הדרישות הבאות?

  1. המימד של U מקיים \dim U=2.
  2. כל מטריצה השייכת ל-U, פרט למטריצת האפס, הינה מטריצה הפיכה.

תודה רבה על העזרה.

נדרוש כי המימד של U הוא 2. יהיו A ו-B מטריצות בלתי תלויות לינארית הנמצאת ב-U. לכן קיימים a,b,\ldots,h\in\{0,1\} כך שמתקיים:

A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}

שתיהן אינן מטריצות האפס. ע"פ הדרישה השנייה נובע כי A ו-B הן מטריצות הפיכות. מכך נובע כי העמודות והשורות של כל אחת מהמטריצות הן בלתי תלויות לינארית. מאחר ומדובר בשדה המכיל שני איברים נובע כי קיימות שש מטריצות הפיכות מסדר 2\times 2 מעל שדה \mathbb{F}:

\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}

כאמור, עלינו למצוא זוג מטריצות A ו-B שהן בלתי תלויות לינארית אחת בשנייה. לכן כל שנותר לעשות הוא לעבור על ששת המטריצות הנ"ל ולמצוא זוגות בת"ל.