באיזה תחום הפונקציה חיובית, ובאיזה תחום היא שלילית?

נתונה הפונקציה: y = –3x + 6.
א. סרטטו במערכת צירים את הגרף של הפונקציה.
ב. מצאו את נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-x.
ג. באיזה תחום הפונקציה חיובית, ובאיזה תחום היא שלילית?
אשמח שתענו לי רק על שאלה ג תודה.

בסעיף ב’ מצאת כי הנקודה (2,0) היא נקודות החיתוך של משוואת הישר עם הציר האופקי. קיימות מספר דרכים לפתור את סעיף ג’. הדרך הבסיסית וכנראה המצופה היא להשתמש בשיפוע. אם השיפוע של משוואת הישר הינו שלילי, אזי הפונקציה יורדת ואם הוא חיובי אזי היא עולה. משוואת הישר היא מהצורה y=mx+n כאשר m הוא השיפוע. לכך במקרה שלך, השיפוע הוא שלילי m=-3<0 ולכן הפונקציה הנתונה יורדת. מכך נובע כי הפונקציה הנתונה חיובית בתחום x<2 ושלילית בתחום x>2.