תוכנית שתציג את כל המספרים התלת ספרתיים עם תנאים

כתוב תוכנית שתציג את כל המספרים התלת ספרתיים שבהם ספרת האחדות שווה לספרת העשרות, ספרת המאות שווה לסכום ספרת האחדות והעשרות, סכום ספרת האחדות והמאות שווה ל-5 (כל אחד כתרגיל נפרד). מי יכול להסביר בבקשה?

התוכנית בשפת C#:

using System;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {
  int targil = 1;
  for (int number = 100; number < 1000; number++) {
   int units = number % 10;
   int tens = (number / 10) % 10;
   int hundreds = number / 100;
   if (targil == 1) {
    if (units == tens) {
     Console.WriteLine(number);
    }
   } else if (targil == 2) {
    if (hundreds == units + tens) {
     Console.WriteLine(number);
    }
   } else if (targil == 3) {
    if (units + hundreds == 5) {
     Console.WriteLine(number);
    }
   }
  }
 }
}

הסבר על התוכנית: קודם כל הגדרתי משתנה targil שמציין את מספר התרגיל שאתה פותר. אם הוא שווה ל-1 אז התוכנית תמצא את כל המספרים התלת ספרתיים שבהם ספרת האחדות שווה לספרת העשרות, אם הוא שווה ל-2 אז התוכנית תמצא את כל המספרים התלת ספרתיים שבהם ספרת המאות שווה לסכום ספרת האחדות והעשרות ואם הוא שווה ל-3 אז התוכנית תמצא את כל המספרים התלת ספרתיים שבהם סכום ספרת האחדות והמאות שווה ל-5.
מספר תלת ספרתי הוא מספר שמורכב משלוש ספרות ולכן הוא מספר שלם שנמצא בתחום בין 100 ל-1000 (לא כולל). לכן נרוץ בלולאה על המספרים הנ"ל.
בכל שלב, נחשב את מספר היחידות, מספר העשרות ומספר המאות. האופרטור % נקרא אופרטור מודולו ותפקידו להחזיר את שארית החלוקה. בעזרתו נוכל לחשב את ספרת האחדות. למשל 101 % 10 = 1.
האופרטור \ נקרא אופרטור החלוקה ובחלוקה של שני מספרים שלמים הוא מחזיר מספר שלם, גם אם יש שארית. בעזרתו נוכל למחוק את ספרת האחדות. למשל 101 / 10 = 10.
לאחר שחישבנו את ספרת האחדות, ספרת העשרות והמאות, נוכל לבדוק כל תנאי (בהתאם לתרגיל).
נסה להריץ את התוכנית ולשנות את הערך של המשתנה targil בכל פעם.
בהצלחה.