להדפיס את האיברים במערך שמקיימים תנאים

נתון מערך בעל 10 איברים. על המערך להדפיס רק איברים שקטנים מממוצע ונמצאים במקומות אי זוגיים, נוסף על כך עליהם להתחלק ב 3 ללא שארית.

כתבתי את זה ולא הבנתי איך להמשיך
אשמח לעזרה
תודה

int[] a = new int[10];
int i, n, sum = 0;	

Console.Write("Input the number of elements to be stored in the array :");
n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

Console.Write("Input {0} elements in the array :\n",n);
for (i = 0; i < n; i++) {
	Console.Write("element - {0} : ",i);
	a[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
}

for (i = 0; i < n; i++) {
	sum += a[i];
}

דוגמה לתוכנית שפותרת את המשימה:

int[] a = new int[10];
int i, n, sum = 0, average = 0;	

Console.Write("Input the number of elements to be stored in the array:");
n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
if (n <= 0) {
	Console.Write("Please use a postive integer");
	return;
}

Console.Write("Input {0} elements in the array:\n",n);
for (i = 0; i < n; i++) {
	Console.Write("element - {0}:",i+1);
	a[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
}

// Sum the values
for (i = 0; i < n; i++) {
	sum += a[i];
}

// Calculate the average
average = sum / n;

// Print the valid numbers
Console.Write("\nPrinting the result:\n");
for (i = 0; i < n; i++) {
	if (a[i] < average && i % 2 != 0 && a[i] % 3 == 0) {
		Console.Write("{0} ",a[i]);
	}
}

השינויים:

 • קודם כל, הוספתי בדיקה לקלט של מספר האיברים - הוא צריך להיותר מספר חיובי שלם גדול מאפס.
 • שיניתי את ההדפסה בתוך הלולאה הראשונה להיות i+1 ולא i.
 • חישבתי את הממוצע average על-ידי חלוקה של סכום האיברים במספר האיברים.
 • בלולאה האחרונה, אנחנו עוברים על איברי המערך ובודקים עבור כל תא במערך אם הוא מקיים:
  • האיבר קטן מהממוצע : a[i] < average.
  • נמצא במקומות אי-זוגיים: i % 2 != 0.
  • האיבר מתחלק ב-3 ללא שארית: a[i] % 3 == 0.
   לדוגמה, עבור המספרים 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 נקבל כי הממוצע הוא 12.6 ולכן האיברים שיודפסו הם 6 (כי הוא נמצא באינדקס אי-זוגי 1, כפולה של 3 וקטן מהממוצע) ו-12 (כי הוא נמצא באינדקס אי-זוגי 3, כפולה של 3 וקטן מהממוצע).