מהי פונקצית על וכיצד לזהות אחת?

שלום,
מהי פונקציה על וכיצד אני מציג אחת כזו או יודע שלפניי אחת כזו?
תודה רבה.

קודם כל, כדי להבין מהי פונקציה על, נסביר מהי פונקציה. ההגדרה של פונקציה:

פונקציה f\,:\,A\to B היא יחס דו-מקומי f\subseteq A\times B המקיים:
– תנאי הקיום - לכל x\in A קיים y\in B כך שמתקיים (x,y)\in f.
– תנאי היחידות - לכל x\in A ו-y_{1},y_{2}\in B אם (x_{1},y_{1})\in f וגם (x_{1},y_{2})\in f אזי y_{1}=y_{2}.

כעת, נסביר מהי פונקציית על:

תהא f\,:\,A\to B פונקציה. f היא על אם לכל y\in B קיים x\in A כך שמתקיים (x,y)\in f, כלומר f(x)=y.

נתבונן על הפונקציה f\,:\,\mathbb{R}\to\mathbb{R} המוגדרת על-ידי f(x)=2x+1. נשים לב כי לכל y\in\mathbb{R} מתקיים f\left(x\right)=y כאשר x=\frac{y-1}{2} ולכן הפונקציה f היא על.
מצד שני, הפונקציה g\,:\,\mathbb{R}\to\mathbb{R} המוגדרת על-ידי g(x)=x^2 אינה על שכן למשל עבור y=-1 שנמצא ב-\mathbb{R}, לא קיים x\in\mathbb{R} עבורו מתקיים g(x)=-1. אולם, אם נשנה את ההגדרת הפונקציה g להיות g\,:\,\mathbb{R}\to\mathbb{R}^+ אזי נקבל כי לכל y\in\mathbb{R}^+ קיים x\in\mathbb{R} המקיים g\left(x\right)=y כאשר x=\sqrt{y} ולכן g היא על.