מרכז מעגל חסום במשולש

שלום לכולם, אשמח לעזרה עם השאלה הבאה:

הנקודה O היא מרכז המעגל החסום במשולש ABC.
זוויות המשולש הן \angle BAC=\alpha, \angle ABC=\beta ו-\angle ACB=\gamma.
הוכיחו כי מתקיים:

\frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{2\cos\left(\frac{\beta}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{\gamma}{2}\right)}

שרטוט:

image

מה שאני ניסיתי לעשות: להבנתי, שלושת חוצי הזוויות של משולש נחתכים בנקודה אחת, שהיא מרכז המעגל החסום במשולש. לכן BO, OC ו-AO הם חוצי זווית. כמו כן, אני צריך להשתמש במשפט הסינוסים או משפט הקוסינוסים בכל אחד מהמשולשים אבל משום מה אני לא מצליח להגיע לתשובה הסופית.
אשמח לעזרה, תודה רבה.

אתה צודק, שלושת חוצי הזוויות של משולש נחתכים בנקודה אחת, שהיא מרכז המעגל החסום במשולש ולכן BO, OC ו-AO הם חוצי זווית. מכך נובע:

\angle BAC=\frac{\alpha}{2}.\,\angle OBC=\frac{\beta}{2},\,\angle OCB=\frac{\gamma}{2}

מחיסור זווית במשולש נקבל \angle AOB=180^{\circ}-0.5\alpha-0.5\beta.
שטח משולש הוא מכפלה של שתי צלעות בסינוס הזווית בינהן, חלקי שתיים ולכן נקבל:

S_{\triangle BOC}=\frac{BO\cdot BC\sin\angle OBC}{2}=\frac{BO\cdot BC\sin\frac{\beta}{2}}{2}

כמו כן מתקיים:

S_{\triangle ABC}=\frac{AB\cdot BC\sin\angle ABC}{2}=\frac{AB\cdot BC\sin\beta}{2}

ע"פ משפט הסינוסים במשולש \triangle ABO נקבל:

\frac{AB}{\sin\angle AOB}=\frac{BO}{\sin\angle BAO}

מכך נוכל להסיק כי מתקיים:

AB=\frac{BO}{\sin\angle BAO} \cdot \sin\angle AOB=BO\cdot \frac{\sin (180^{\circ}-\frac{\alpha}{2}-\frac{\beta}{2})}{\sin\frac{\alpha}{2}}

ע"פ הזהות הטריגונומטרית \sin(180°-\alpha)=\sin(\alpha) נקבל:

AB=BO\cdot \frac{\sin (\frac{\alpha}{2}+\frac{\beta}{2})}{\sin\frac{\alpha}{2}}

לכן נקבל:

\begin{align*} \frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle ABC}}&=\frac{BO\cdot BC\sin\frac{\beta}{2}}{2}\cdot\left(\frac{AB\cdot BC\sin\beta}{2}\right)^{-1}\\&=\frac{BO\cdot\sin\frac{\beta}{2}}{AB\cdot\sin\beta}=\frac{BO\cdot\sin\frac{\beta}{2}}{BO\cdot\frac{\sin\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\beta}{2}\right)}{\sin\frac{\alpha}{2}}\cdot\sin\beta}\\&=\frac{\sin\frac{\alpha}{2}\cdot\sin\frac{\beta}{2}}{\sin\beta\cdot\sin\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\beta}{2}\right)}\overset{(1)}{=}\frac{\sin\frac{\alpha}{2}\cdot\sin\frac{\beta}{2}}{\sin\beta\cdot\sin\left(90-\frac{\gamma}{2}\right)}\\&\overset{(2)}{=}\frac{\sin\frac{\alpha}{2}\cdot\sin\frac{\beta}{2}}{\sin\beta\cdot\cos\frac{\gamma}{2}}\overset{(3)}{=}\frac{\sin\frac{\alpha}{2}\cdot\sin\frac{\beta}{2}}{2\sin\frac{\beta}{2}\cos\frac{\beta}{2}\cdot\cos\frac{\gamma}{2}}\\&=\frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{2\cos\frac{\beta}{2}\cdot\cos\frac{\gamma}{2}} \end{align*}

הסבר על המעברים:

  • מעבר (1) - סכום זוויות במשולש ABC הוא 180 מעלות ולכן \alpha+\beta+\gamma=180. לפיכך נקבל \frac{\alpha}{2}+\frac{\beta}{2}=90-\frac{\gamma}{2}.
  • מעבר (2) - לפי הזהות \sin(90^{\circ}-x)=\cos(x).
  • מעבר (3) - לפי הזהות \sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}.

סה"כ קיבלנו:

\frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{2\cos\left(\frac{\beta}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{\gamma}{2}\right)}

כנדרש.