אלגוריתם למצאית עץ פורש מקסימלי

נתון גרף קשיר לא מכוון G=(V,E) עם פונקציית משקל w\,:\, E\to \mathbb{R} על הצלעות (כלומר כל צלע בעלת משקל שהוא מספר ממשי). כתבו אלגוריתם למציאת עץ פורש מקסימלי לגרף G.

חשבתי על להשתמש באלגוריתם של פריים ולהחליף בשורה שהוא בודק אם המספר קטן מהערך שקיים במספר שלילי השאלה איך אני רושם את זה.