חישוב סטיית תקן של המשקל בקבוצה מורחבת

במסגרת סקר רואיינו 100 אנשים ונמצא כי משקלם הממוצע הוא 60 ק"ג, סטיית התקן היא 10 והשכיח 56 ק"ג. לאחר שהורחב השאלון לעוד 6 אנשים משקלם היה: 56 ,52 ,56 ,65 ,71 ,60.
א.מהו המשקל הממוצע והשכיח של הקבוצה המורחבת.
ב. מהי סטיית התקן של המשקל בקבוצה המורחבת.
ג.המשקל התברר כי לא היה תקין. נדרש היה לתקנן את התוצאות על ידי הוספה של 10\%
לכל משקל והפחתת 5.0 ק"ג. כיצד ישתנו המדדים.
אשמח לעזרה בסעיף ג.
תודה רבה על העזרה.