שאלה על קיום תורה ואין סוף איברים מקסימליים ביחס חלקי

יהי L=\{S\}, כאשר S סימן יחס דו-מקומי. הראה שקיימת תורה T באוצר מילים L כך שלכל מבנה M המפרש את L: M\models T אם ורק אם S^M הוא סדר חלקי על עולם M ובעולם M קיימים אינסוף איברים מקסימלים ביחס ל-S^M.

כל עזרה מבורכת, ותודה לכל מי שעוזר!