לבטא וקטור כקומבינציה לינארית של וקטורים אחרים

איך פותרים את השאלה הבאה: (אשמח מאוד לפתרון עם הסבר)
בטא את הווקטור E(2,5,-3) כקומבינציה ליניארית של הווקטורים:

A(1,1,1),\,B(1,-1,1),\, C (1,-1,-1)

תודה רבה מראש על העזרה.

נרצה למצוא סקלרים a,b,c כך שיתקיים:

\begin{cases} 1a+1b+1c=2\\ 1a+(-1)b+(-1)c=5\\ 1a+1b+(-1)c=-3 \end{cases}

נדרג את המטריצה המתאימה:

\begin{align*} \begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 2\\ 1 & -1 & -1 & 5\\ 1 & 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}&\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 2\\ 0 & -2 & -2 & 3\\ 0 & 0 & -2 & -5 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 7\\ 0 & -2 & -2 & 3\\ 0 & 0 & -2 & -5 \end{pmatrix}\\&\to\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 7\\ 0 & -2 & 0 & 8\\ 0 & 0 & -2 & -5 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 3.5\\ 0 & 1 & 0 & -4\\ 0 & 0 & 1 & 2.5 \end{pmatrix} \end{align*}

קיבלנו כי מתקיים a=3.5, b=-4 ו-c=2.5 ולכן מתקיים:

3.5(1,1,1)+(-4)(1,-1,1)+2.5(1,-1,-1)=(2,5,-3)

אלפיייייי תודות!!!
התשובה מוסברת מצוין! :smiley: :slight_smile: