מהם ערכים סינגולרים של מטריצה?

אשמח לעזרה בשאלה
מהם הערכים הסנגולרים של מטריצה A מגודל m\times n?