יצירת דקדוק ליניארי ימני, בהינתן דקדוק לינארי שמאלי

אשמח לעזרה בשאלה הבאה:

נתון דקדוק ליניארי שמאלי:

S -> R c | qf b | b
R -> R c | qf a | a
qf -> qf a | a

בנו דקדוק ליניארי ימני שקול. יש להסביר את הבניה (ולהתבסס על הוכחת השקילות בכיוון ההפוך)