מהי מטריצה סימטרית?

שלום לכולם, אשמח לתשובה לשאלה שמופיעה בכותרת - מהי מטריצה סימטרית?
אשמח או תוסיפו מספר דוגמאות ופירוט.
תודה מראש וחג שמח,
בריאות לכולם.

בשביל להבין מהי מטריצה סימטרית, עלינו קודם להבין מהי פעולת השיחלוף.
הגדרה: תהא A מטריצה מסדר n\times m. המטריצה A^T נקראת המטריצה המשוחלפת של A והיא מוגדרת באופן הבא: לכל i\in[1,m] ו-j\in[1,n] מתקיים:

(A^T)_{j,i}=(A)_{i,j}

כלומר, פעולת השחלוף היא פעולת ההחלפה בין השורות והעמודות של מטריצה נתונה.
בוא נסביר את ההגדרה בעזרת דוגמה:

\begin{align*} \begin{bmatrix}\ 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^t \!\! \;\! &= \, \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}\qquad\\ \qquad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}^t \!\! \;\! &= \, \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5\\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \; \end{align*}

מספר תכונות של המטריצה המשוחלפת:

\begin{align*} (A+B)^T&=A^T+B^T\\ (AB)^T&=B^TA^T\\ (\lambda A)^T&=\lambda A^T\\ (A^T)^T&=A \end{align*}

כעת, כאשר אנו מבינים מהי המטריצה המשוחלפת ופעולת השחלוף, נוכל לדבר על המטריצה הסימטרית.
הגדרה: תהא A מטריצה ריבועית מסדר n. מטריצה A נקראת מטריצה סימטרית אם היא מקיימת A^T=A, כלומר אם לכל 1\leq i,j\leq n מתקיים a_{j,i}=a_{i,j}.
לדוגמה, המטריצה הבאה היא מטריצה סימטרית כי היא מקיימת את ההגדרה:

A=\begin{bmatrix} 1 & 7 & 3 \\ 7 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 0 \end{bmatrix}

גם למטריצות הסימטריות יש מספר תכונות נחמדות:

  • סכום של מטריצות סימטריות היא סימטרית.
  • לכל n\in\mathbb{N} המטריצה A^n סימטרית אם A סימטרית.
  • אם A^{-1} קיימת אז היא סימטרית אם"ם A סימטרית.

למען הסדר הטוב, נוסיף גם הסבר על מטריצות אנטי-סימטריות.
הגדרה: תהא A מטריצה ריבועית מסדר n. מטריצה A נקראת מטריצה אנטי-סימטרית אם היא מקיימת A^T=-A.
דוגמה למטריצה אנטי-סימטרית:

A=\begin{bmatrix} 0 & -2 & 45 \\ 2 & 0 & 4 \\ -45 & -4 & 0 \end{bmatrix}

נשים לב כי מתקיים:

-A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 45 \\ 2 & 0 & 4 \\ -45 & -4 & 0 \end{bmatrix} = A^T

קיבלנו A^T=-A ולכן המטריצה A היא מטריצה אנטי סימטרית ע"פ ההגדרה.