חוק בר למברט - עזרה בשאלה

היי, לא הצלחתי בשאלה הזו. מאוד אשמח לעזרה בה:

חוק בר-למברט מתקיים רק באורך גל שבו הבליעה A של החומר היא הגבוהה ביותר ורק
בריכוזים נמוכים של המומס בתמיסות. כיצד תסביר זאת?

תודה רבה על העזרה.

הרעיון הכללי הוא שבריכוזים גבוהים יותר של חומר המומס בתמיסה מתקיימים יותר אינטראקציות בין המומסים(מעברי אנרגיה קינטית, עירורים, דחיות, משיכות…). האינטראקציות האלה יכולות להוביל לערכי בליעה שונים וחריגים מן המגמה הלינארית אשר מתקיימת בטווח הריכוזים הקטנים יותר, ולכן אומרים שהחוק אינו מתקיים, או לקוי בריכוזים גבוהים.

כמו משוואת הגזים האידאליים, גם כאן אנחנו צריכים להישאר במסגרת ההנחה האידיאלית, לא של חוסר אינטארקציה אבל של אינטארקציה זהה במשך כל סדרת הריכוזים.