בדיקה האם קבוצה W היא מרחב וקטורי

נתונה השאלה: W הוא אוסף כל הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-5 שעבורם x_1=2 הוא שורש שלהם מריבוי בדיוק 3? האם W מרחב וקטורי?

האם אפשר לקבוע ש- W לא מרחב וקטורי בגלל שפולינום האפס לא שייך לקבוצה?