כמה פתרונות שלמים יש למשוואה

כמה פתרונות שלמים יש למשוואה: x_{1}+x_{2}+x_{3}+x_{4}=30 כאשר לכל i מתקיים x_{i}\geq0 וגם מתקיים:

x_{1}\leq5,\,x_{2}\leq10,\,x_{3}\leq15,\,x_{4}\leq21

נפתור בעזרת עקרון הכלה והפרדה:

 • עולם: כל פתרונות השלמים האי-שליליים, של המשוואה הנתונה. זה שקול לחלוקה של 30 כדורים זהים ב-4 תאים שונים ולכן: W(0)=CC_{4}^{30}.
 • תכונות: יהיו 4 תכונות רעות אשר מקיימות:
  • תכונה p_{1} מקיימת x_{1}\geq6.
  • תכונה p_{2} מקיימת x_{1}\geq11.
  • תכונה p_{3} מקיימת x_{1}\geq16.
  • תכונה p_{4} מקיימת x_{1}\geq22.
 • יעד: מאחר ומדובר בתכונות רעות, עלינו למצוא את E(0).

נחשב את W(1):

\begin{cases} W(p_{1})=CC_{4}^{24}\\ W(p_{2})=CC_{4}^{19}\\ W(p_{3})=CC_{4}^{14}\\ W(p_{4})=CC_{4}^{8} \end{cases}

לכן נקבל:

W(1)=CC_{4}^{24}+CC_{4}^{19}+CC_{4}^{14}+CC_{4}^{8}

נחשב את W(2):

\begin{cases} W(p_{1},p_{2})=CC_{4}^{13}\\ W(p_{1},p_{3})=CC_{4}^{8}\\ W(p_{1},p_{3})=CC_{4}^{2}\\ W(p_{2},p_{3})=CC_{4}^{3}\\ W(p_{2},p_{4})=0\\ W(p_{3},p_{4})=0 \end{cases}

לכן נקבל:

W(2)=CC_{4}^{13}+CC_{4}^{8}+CC_{4}^{2}+CC_{4}^{3}

עבור 3\leq r\leq4 נקבל W(r)=0. סה"כ נקבל:

\begin{align*} E(0)&=\sum_{r=0}^{4}(-1)^{r}W(r)\\&=CC_{4}^{30}-\left(CC_{4}^{24}+CC_{4}^{19}+CC_{4}^{14}+CC_{4}^{8}\right) +CC_{4}^{13}+CC_{4}^{8}+CC_{4}^{2}+CC_{4}^{3}\\ &=CC_{4}^{30}-CC_{4}^{24}-CC_{4}^{19}-CC_{4}^{14}+CC_{4}^{13}+CC_{4}^{2}+CC_{4}^{3} \end{align*}