חישוב גבול בשני משתנים בעזרת המרה לקואורדינטות קוטביות

נתונה הפונקציה הבאה:

f(x,y) = |x|\cdot \ln\left(x^2 + y^2\right)

אני צריכה להוכיח כי מתקיים \lim f(x,y)=0 כאשר x ו-y שואפים לאפס.
חשבתי להחליף לקורדינאטות פולריות, אבל ניסתי ולא הצלחתי.
אשמח ממש לעזרה.
תודה.

כפי שהצעת, נמיר את הקואורדינטות הקרטזיות (x,y) לקואורדינטות קוטביות (r,\theta), כאשר מתקיים x=r\cos(\theta) וגם y=r\sin(\theta) (כאשר מתקיים r=\sqrt{x^2+y^2}). בקואורדינטות קוטביות ובעזרת חוקי הלוגריתמים, הביטוי הופך להיות:

|x|\cdot \ln\left(x^2+y^2\right)=|r\cos(\theta)|\ln\left(r^2\right)=2|r\cos(\theta)|\ln(r)

כמו כן, כאשר (x,y)\to(0,0), הקואורדינטה הרדיאלית r מתקרבת לאפס. לפיכך, עלינו לבחון את הגבול:

\lim_{r\to 0}2|r\cos(\theta)|\ln(r)

מכיוון ו-∣\cos(\theta)∣ חסום מלעיל ב-1 וחסום מלרע ע"י -1, נקבל:

-r\leq|r\cdot \cos(\theta)∣\leq r\

לכן נקבל:

-2r\ln(r)\leq2|r\cos(\theta)|\ln(r)\leq2r\ln(r)

מאחר ומתקיים \lim_{r\to0}r\ln(r)=0 (למשל בעזרת כלל לופיטל) נקבל ע"פ משפט הסנדוויץ כי מתקיים:

\lim_{r\to 0}2|r\cos(\theta)|\ln(r)=0

מכיוון שהגבול מתקיים בקואורדינטות קוטביות, הוא מתקיים גם בקואורדינטות קרטזיות:

\lim_{(x,y)\to(0,0)}|x|\cdot \ln\left(x^2 + y^2\right)=0

כנדרש.