פתרון לא טריוויאלי למערכת ההומוגנית

תהיינה A מטריצה מסדר m\times n ו-B מטריצה מסדר n\times p שונה ממטריצת האפס. נניח שמתקיים AB=0.
א. הוכיחו כי קיים פתרון לא טריוויאלי למערכת ההומוגנית Ax=0.
ב. נניח כי A\neq0. האם בהכרח גם למערכת ההומוגנית Bx=0 קיים פתרון לא טריוויאלי?
אם כן, הוכיחו, אם לא, תנו דוגמה נגדית.
ג. סעיף זה מעל הממשיים \mathbb{R}. בעזרת סעיף א’ בלבד, מצאו דוגמה למטריצה B מסדר 4\times 5 המקיים B\neq 0 ו-AB=0, כאשר מתקיים:

A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 7 & 1\\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}

אשמח לעזרה עם הסעיף הראשון והשלישי.
בסעיף הראשון ניסיתי להניח בשלילה שקיים פתרון לא טריוויאלי למערכת ההומוגנית Ax=0 ולנסות להגיע לסתירה אבל די נתקעתי בדרך. בסעיף השלישי, אני לא מצליח לחשוב על דוגמה למטריצה שאפשר להשתמש.

שים לב לעובדה הבאה: המכפלה AB שקולה למטריצה בגודל m\times p שבה כל עמודה i היא המטריצה A כפול העמודה ה-i של B. כלומר מהצורה Ab_i.

כעת נניח בשלילה של-Ax=0 לא קיים פתרון לא טריוויאלי - לכן היא הפיכה. בפרט, מרחב האפס שלה היא קבוצה המכילה רק את וקטור האפס. נשים לי כי כל עמודה במכפלה AB היא מהצורה Ab_i או בצורה כללית יותר Ax והיא אמורה להתאפס. לכן בהכרח לכל i מתקיים b_i=0 כלומר B=0, סתירה.

לגבי ג’, מצא את מרחב האפס של A (מה שנקרא Null או Ker) ושים את הוקטורים מהמרחב הזה כעמודות B. (למה זה יעבוד?)