מכניקה

נושא תגובות פעילות
חישוב רדיוס מסלול ממוצע בעזרת משפטי קפלר 2 20 בדצמבר,‏ 2019
מיקום של גוף כתלות בזמן 1 2 בנובמבר,‏ 2019
תנע של עגלה נעה על מישור אופקי 2 19 באוקטובר,‏ 2019
שימור אנרגיה ותנע זוויתי בחלל 2 13 באוקטובר,‏ 2019
המהירות הקווית של מרכז המסה של קליע 2 25 באוגוסט,‏ 2019