תורת-החבורות

נושא תגובות פעילות
כל חבורה מסדר 45 איננה פשוטה 2 9 באוקטובר,‏ 2019
מציאת הסדר הגדול ביותר של איבר בחבורת התמורות 2 1 באוקטובר,‏ 2019
חבורה סופית עם שתי מחלקות צמידות 2 1 באוקטובר,‏ 2019
להוכיח כי שתי חבורות איזומורפיות בעזרת משפטי האיזומורפיזם 2 30 בספטמבר,‏ 2019
להוכיח כי לחבורת התמורות הזוגיות אין תת-חבורה מסדר 6 2 30 בספטמבר,‏ 2019
כמה איברים קיימים בחבורה הסימטרית שהם ההופכיים של עצמם 2 30 בספטמבר,‏ 2019
יחס שקילות בין חבורות 2 30 בספטמבר,‏ 2019
קיום איבר בחבורה כך שהחזקה שלו היא האיבר האדיש 2 30 בספטמבר,‏ 2019
בכל חבורה אבלית עם לפחות שני איברים מסדר 2 יש תת-חבורה מסדר 4 2 30 בספטמבר,‏ 2019