גיאומטריה-אנליטית

נושא תגובות פעילות
מציאת מקום גיאומטרי של נקודות במישור 1 25 בינואר,‏ 2020
מספר הישרים העוברים דרך נקודה על גבי מערכת צירים 2 7 בדצמבר,‏ 2019
מציאת נקודות על היפרבולה 2 13 באוקטובר,‏ 2019
מקום גיאומטרי של מרכזי המעגלים 2 13 באוקטובר,‏ 2019
מקום גיאומטרי של מפגש ישרים 2 13 באוקטובר,‏ 2019
ישר חותך מעגל על מערכת צירים 2 10 באוקטובר,‏ 2019
מציאת שיעורי נקודה על מקבילית 2 2 באוקטובר,‏ 2019
מציאת שיעורי נקודות וחישוב שטח משולש במערכת צירים 2 10 בספטמבר,‏ 2019
מציאת שיעורי נקודות בעזרת משוואת הישר ושיפוע 2 1 באוקטובר,‏ 2019
מציאת שטח משולש במערכת צירים 2 11 בספטמבר,‏ 2019
מציאת נקודות ובניית משולש על מערכת צירים 2 8 בספטמבר,‏ 2019