שאלון-806

נושא תגובות פעילות
פתירת משוואה עם נעלם אחד ושורשים 2 7 בפברואר,‏ 2020
פתרון משוואה לוגריתמית בעזרת חוקי לוגים 2 29 בינואר,‏ 2020
מציאת נקודות קיצון של פונקציה 2 13 ביוני,‏ 2019
חישוב הסתברות בעזרת נוסחת ברנולי 2 20 בדצמבר,‏ 2019
מציאת איבר ראשון בסדרה חשבונית 2 23 בנובמבר,‏ 2019
מציאת האיבר הראשון והפרש של סדרה חשבונית 2 26 בספטמבר,‏ 2019
נגזרת של שורש ומנה 2 7 בספטמבר,‏ 2019
נגזרת של לוגריתם 3 8 בספטמבר,‏ 2019
חקירת פונקציה מטיפוס פולינום 2 4 בספטמבר,‏ 2019
מציאת נקודות ובניית משולש על מערכת צירים 2 8 בספטמבר,‏ 2019
מציאת אינטגרל של אקספוננט בחזקת סינוס 5 6 בספטמבר,‏ 2019
חישוב גבול של משוואה 2 3 בספטמבר,‏ 2019