חדוא

נושא תגובות פעילות
חישוב גבול עם עצרת ולוגריתם 4 16 בפברואר,‏ 2020
הוכחת גבול בעזרת סדרת הממוצעים ההנדסיים 2 16 בפברואר,‏ 2020
הוכחת מבחן המנה לגבולות 2 16 בפברואר,‏ 2020
הוכחת התכנסות של טור המורכב מסכום של סדרות 2 16 בפברואר,‏ 2020
להוכיח שהפונקציה מקבלת בקטע כל ערך ממשי בדיוק פעם אחת 2 12 בפברואר,‏ 2020
חישוב של גבול מורכב בעזרת משפט לופיטל 2 7 בפברואר,‏ 2020
חישוב גבול של פונקציית הערך המוחלט 2 5 בפברואר,‏ 2020
הוכחה שגבול של פונקציית סינוס בחזקה הוא אקספוננט 2 5 בפברואר,‏ 2020
הוכחת משפט סכום גבולות (אריתמטיקה של גבולות) 2 5 בפברואר,‏ 2020
פתירת אינטגל כפול בעזרת יעקוביאן 2 1 בפברואר,‏ 2020
בדיקת התכנסות של טור מורכב 2 31 בינואר,‏ 2020
האם כל פונקציה רציפה היא בהכרח פונקציה גזירה? 2 29 בינואר,‏ 2020
חישוב גבול של הרכבה של פונקציות טריגונומטריות 2 26 בינואר,‏ 2020
מציאת נקודות קיצון של פונקציה בתחומים 3 25 בינואר,‏ 2020
מציאת נקודות רציפות ואי רציפות של פונקציה 2 22 בינואר,‏ 2020
מציאת מספר הפתרונות של פולינום 3 18 בינואר,‏ 2020
עבור אילו ערכים של פרמטרים הפונקציה רציפה וגזירה 2 17 בינואר,‏ 2020
הוכחת קבלת כל ערך בתחום פתוח של פונקציה רציפה 2 13 בינואר,‏ 2020
מציאת ערכי פרמטר של פונקציה כדי שהפונקציה תהיה גזירה 1 12 בינואר,‏ 2020
תיקון פונקציה כדי שהנגזרת של הפונקציה תהיה רציפה 2 11 בינואר,‏ 2020
הוכחת טענה על פונקציה רציפה בעזרת משפט ערך הביניים 1 11 בינואר,‏ 2020
הוכחת גזירות של פונקציה לא זהותית שווה לאפס 2 8 בינואר,‏ 2020
חישוב גבול של פונקציה ללא שימוש במשפט לופיטל 2 9 בינואר,‏ 2020
הוכחת רציפות של פונקציה 2 8 בינואר,‏ 2020
נגזרות חלקיות מסדר שני בשני משתנים 2 8 בינואר,‏ 2020
קבוצת המספרים הרציונליים היא קבוצה צפופה בקבוצת הממשיים 2 7 בינואר,‏ 2020
הוכחת קיום מקסימום בעזרת משפט ויירשטראס 2 7 בינואר,‏ 2020
הוכחת קיום נקודות בעזרת משפט ערך הביניים 2 7 בינואר,‏ 2020
הוכחת אי-שוויון בעזרת משפט הערך הממוצע של לגראנז 2 7 בינואר,‏ 2020
הוכחת אי-שוויון המשולש 2 6 בינואר,‏ 2020