גיאומטריה

נושא תגובות פעילות
קטע אמצעים במשולש בתוך מלבן 2 9 בפברואר,‏ 2020
הוכחת מרובע הוא מלבן בתוך מקבילית 2 7 בפברואר,‏ 2020
הוכחת מרובע הוא מקבילית 2 24 בינואר,‏ 2020
הוכחת טענות על אלכסונים בטרפז שווה שוקיים 2 12 בינואר,‏ 2020
שימוש במשפט תאלס במעוין 2 25 בדצמבר,‏ 2019
חישוב אורך ורוחב של מלבן 2 23 בספטמבר,‏ 2019
חישוב אורכי צלעות מלבן בעזרת אחוזים 2 22 בספטמבר,‏ 2019
חישוב מרחק של הסולם מהקיר בעזרת משפט פיתגורס 2 20 בספטמבר,‏ 2019
ביטויים אלגבריים של מסלולים תוך שימוש במשפט פיתגורס 2 20 בספטמבר,‏ 2019
השוואת מלבנים לפי שטח והיקף 2 20 בספטמבר,‏ 2019
שרטוט מסלולים סגורים על מערכת משבצות 2 16 בספטמבר,‏ 2019
הוכחה של משפט פיתגורס 2 15 בספטמבר,‏ 2019
שרטוט מסלולים מלבניים על מערכת משבצות 2 14 בספטמבר,‏ 2019
חישוב מרחק נסיעה בעזרת משפט פיתגורס 2 12 בספטמבר,‏ 2019
חישוב אורכי צלעות של מלבן 2 11 בספטמבר,‏ 2019
חישוב שטח דלתון בעזרת אלכסונים 2 11 בספטמבר,‏ 2019
תחימת צלעות ריבוע בעזרת מספרים שלמים 2 10 בספטמבר,‏ 2019
חישוב מרחק בין נקודות על מערכת צירים תוך שימוש במשפט פיתגורס 2 9 בספטמבר,‏ 2019
מציאת אורך ניצב על-ידי משפט פיתגורס 2 9 בספטמבר,‏ 2019
חישוב אורך היתר בעזרת משפט פיתגורס 2 9 בספטמבר,‏ 2019
השוואת גדלים של ביטויים אלגבריים 2 8 בספטמבר,‏ 2019
נוסחה להיקף משולש שבו נתונים רק הניצבים 2 8 בספטמבר,‏ 2019
בעיה מילולית - השוואה בין מלבן לריבוע 2 8 בספטמבר,‏ 2019
ישרים ניצבים במעגל 2 7 בספטמבר,‏ 2019
מלבן חסום בתוך מעגל 2 7 בספטמבר,‏ 2019
שרטוט מסלולים וצורות על מערכת עם משבצות 4 7 בספטמבר,‏ 2019
סידור מסלולים מהקצר לארוך במערכת גיאומטרית 2 7 בספטמבר,‏ 2019
חיבור צלעות בין משולשים 2 7 בספטמבר,‏ 2019
שטח המשולש שווה לרבע שטח המקבילית 2 7 בספטמבר,‏ 2019
ניתוח גאומטרי של מסלולים ומשבצות 2 6 בספטמבר,‏ 2019