חדוא

נושא תגובות פעילות
הוכחת קיום נקודות בעזרת משפט ערך הביניים 2 7 בינואר,‏ 2020
הוכחת אי-שוויון בעזרת משפט הערך הממוצע של לגראנז 2 7 בינואר,‏ 2020
הוכחת אי-שוויון המשולש 2 6 בינואר,‏ 2020
הוכחת אי-שוויון ברנולי 2 6 בינואר,‏ 2020
הרכבה של שתי פונקציות יורדות היא פונקציה עולה 2 5 בינואר,‏ 2020
להוכיח טענות על פונקציית הרכבה 2 5 בינואר,‏ 2020
מציאת גבול של פונקציה טריגונומטרית 2 5 בינואר,‏ 2020
מציאת נקודות קיצון של פונקציה 2 13 ביוני,‏ 2019
משפט בולצאנו ויירשטראס וחסימות באופן מקומי 2 4 בינואר,‏ 2020
מציאת הערך המינימלי של שיפוע המשיק לגרף הפונקציה 2 4 בינואר,‏ 2020
קבוצת הטבעיים לא חסומה מלעיל בעזרת משפט ארכימדס 2 3 בינואר,‏ 2020
הוכחת אי רציפות בנקודה של פונקציה מורכבת 1 1 בינואר,‏ 2020
חישוב גבול של מנת פולינומים 2 30 בדצמבר,‏ 2019
קביעה האם הטור מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי או מתבדר 4 27 בדצמבר,‏ 2019
קביעת התכנסות של טור התלוי בפרמטרים 2 27 בדצמבר,‏ 2019
חישוב נגזרת של סינוס לפי ההגדרה 2 26 בדצמבר,‏ 2019
גבול של קבוצת המקסימום של פונקציות 2 26 בדצמבר,‏ 2019
מציאת סופרמום ואינפימום של סדרה 2 25 בדצמבר,‏ 2019
חישוב גבולות חלקיים של סדרה 2 23 בדצמבר,‏ 2019
הוכחת שוויון בין טורים בעזרת משפט רימן 2 24 בדצמבר,‏ 2019
חישוב גבול בעזרת נוסחת כפל מקוצר מתאימה 2 23 בדצמבר,‏ 2019
חישוב גבול המורכב ממכפלה של סינוסים בתוך שורש 2 22 בדצמבר,‏ 2019
הוכחת סדרה מתכנסת המוגדרת על-ידי נוסחת נסיגה 2 19 בדצמבר,‏ 2019
מציאת גבולות חלקיים של סדרה 2 6 בדצמבר,‏ 2019
הוכחת גבול בצורה ישירה בעזרת הגדרת הגבול בלשון אפסילון 2 21 בנובמבר,‏ 2019
מציאת גבול של מנה של פולינומים 2 12 בנובמבר,‏ 2019
מציאת גבול כאשר במונה ובמכנה פולינומים 2 12 בנובמבר,‏ 2019
פונקציית הערך השלם בתוך אינדוקציה מתמטית 2 16 באוקטובר,‏ 2019
אסוציאטיביות וקומוטטיביות 2 29 באוקטובר,‏ 2019
אריתמטיקה של גבולות 2 15 באוקטובר,‏ 2019