מתמטיקה


נושא תגובות פעילות
מציאת מקום גיאומטרי של נקודות במישור 1 25 בינואר,‏ 2020
מציאת נקודות קיצון של פונקציה בתחומים 3 25 בינואר,‏ 2020
הוכחת מרובע הוא מקבילית 2 24 בינואר,‏ 2020
הוכחת קיום תכונות של צמתים וקשתות בגרף קשיר 2 22 בינואר,‏ 2020
מציאת נקודות רציפות ואי רציפות של פונקציה 2 22 בינואר,‏ 2020
חישוב של מטריצת מעבר - מציאת טעות בפתרון 1 21 בינואר,‏ 2020
פתירת נוסחת נסיגה רקורסיבית תוך מציאת תנאי התחלה מספקים ולא מיותרים 1 19 בינואר,‏ 2020
מציאת מספר הפתרונות של פולינום 3 18 בינואר,‏ 2020
עבור אילו ערכים של פרמטרים הפונקציה רציפה וגזירה 2 17 בינואר,‏ 2020
חישוב תוחלת בעזרת משפט תוחלת השלמה 1 17 בינואר,‏ 2020
מציאת מספר האיברים בסדרה חשבונית מרוכבת 2 14 בינואר,‏ 2020
הוכחת קבלת כל ערך בתחום פתוח של פונקציה רציפה 2 13 בינואר,‏ 2020
הוכחת זהות בצורה אלגברית בעזרת הבינום של ניוטון 2 12 בינואר,‏ 2020
הוכחת טענות על אלכסונים בטרפז שווה שוקיים 2 12 בינואר,‏ 2020
מציאת ערכי פרמטר של פונקציה כדי שהפונקציה תהיה גזירה 1 12 בינואר,‏ 2020
תיקון פונקציה כדי שהנגזרת של הפונקציה תהיה רציפה 2 11 בינואר,‏ 2020
הוכחת טענה על פונקציה רציפה בעזרת משפט ערך הביניים 1 11 בינואר,‏ 2020
הוכחת גזירות של פונקציה לא זהותית שווה לאפס 2 8 בינואר,‏ 2020
חישוב מספר האפשרויות לבנות סיסמה 2 9 בינואר,‏ 2020
בדיקה האם מדובר במרחב מכפלה פנימית 2 9 בינואר,‏ 2020
חישוב גבול של פונקציה ללא שימוש במשפט לופיטל 2 9 בינואר,‏ 2020
הוכחת רציפות של פונקציה 2 8 בינואר,‏ 2020
מציאת פונקציית גרין 1 8 בינואר,‏ 2020
נגזרות חלקיות מסדר שני בשני משתנים 2 8 בינואר,‏ 2020
עקרון שובך היונים בבחירת מספרים טבעיים 2 8 בינואר,‏ 2020
קבוצת המספרים הרציונליים היא קבוצה צפופה בקבוצת הממשיים 2 7 בינואר,‏ 2020
הוכחת קיום מקסימום בעזרת משפט ויירשטראס 2 7 בינואר,‏ 2020
הוכחת קיום נקודות בעזרת משפט ערך הביניים 2 7 בינואר,‏ 2020
הוכחת אי-שוויון בעזרת משפט הערך הממוצע של לגראנז 2 7 בינואר,‏ 2020
הוכחת אי-שוויון המשולש 2 6 בינואר,‏ 2020