מתמטיקה


נושא תגובות פעילות
חישוב גבול של פונקציית הערך המוחלט 2 5 בפברואר,‏ 2020
הוכחה שגבול של פונקציית סינוס בחזקה הוא אקספוננט 2 5 בפברואר,‏ 2020
הוכחת משפט סכום גבולות (אריתמטיקה של גבולות) 2 5 בפברואר,‏ 2020
חישוב סטית תקן של ההוצאה החודשית 2 2 בפברואר,‏ 2020
פתירת אינטגל כפול בעזרת יעקוביאן 2 1 בפברואר,‏ 2020
הוכחה שקבוצה היא תת מרחב של מרחב וקטורי 2 31 בינואר,‏ 2020
בדיקת התכנסות של טור מורכב 2 31 בינואר,‏ 2020
הוכחה שקיימת רק נקודה אחת במישור המקיימת חיבור וקטורים 4 31 בינואר,‏ 2020
פתרון משוואה לוגריתמית בעזרת חוקי לוגים 2 29 בינואר,‏ 2020
האם כל פונקציה רציפה היא בהכרח פונקציה גזירה? 2 29 בינואר,‏ 2020
עזרה בפתרון שאלה בטריגו 2 9 ביוני,‏ 2019
צירופים לינאריים של וקטורים במרחב הוקטורי 2 27 בינואר,‏ 2020
חישוב גבול של הרכבה של פונקציות טריגונומטריות 2 26 בינואר,‏ 2020
מציאת צירוף לינארי של וקטור מעל המרוכבים 4 25 בינואר,‏ 2020
מציאת מקום גיאומטרי של נקודות במישור 1 25 בינואר,‏ 2020
מציאת נקודות קיצון של פונקציה בתחומים 3 25 בינואר,‏ 2020
הוכחת מרובע הוא מקבילית 2 24 בינואר,‏ 2020
הוכחת קיום תכונות של צמתים וקשתות בגרף קשיר 2 22 בינואר,‏ 2020
מציאת נקודות רציפות ואי רציפות של פונקציה 2 22 בינואר,‏ 2020
חישוב של מטריצת מעבר - מציאת טעות בפתרון 1 21 בינואר,‏ 2020
פתירת נוסחת נסיגה רקורסיבית תוך מציאת תנאי התחלה מספקים ולא מיותרים 1 19 בינואר,‏ 2020
מציאת מספר הפתרונות של פולינום 3 18 בינואר,‏ 2020
עבור אילו ערכים של פרמטרים הפונקציה רציפה וגזירה 2 17 בינואר,‏ 2020
חישוב תוחלת בעזרת משפט תוחלת השלמה 1 17 בינואר,‏ 2020
מציאת מספר האיברים בסדרה חשבונית מרוכבת 2 14 בינואר,‏ 2020
הוכחת קבלת כל ערך בתחום פתוח של פונקציה רציפה 2 13 בינואר,‏ 2020
הוכחת זהות בצורה אלגברית בעזרת הבינום של ניוטון 2 12 בינואר,‏ 2020
הוכחת טענות על אלכסונים בטרפז שווה שוקיים 2 12 בינואר,‏ 2020
מציאת ערכי פרמטר של פונקציה כדי שהפונקציה תהיה גזירה 1 12 בינואר,‏ 2020
תיקון פונקציה כדי שהנגזרת של הפונקציה תהיה רציפה 2 11 בינואר,‏ 2020